Výroba

Sme priamym výrobcom so všetkými službami s výrobou spojených. Od projekčnej prípravy, dielenského zpracovania, vlastným konštrukčným systémom kostry a opláštenia zázemím servisu, až po náhradné dielov. (viac v jednotlivých kapitolách)

Venujeme sa týmto základným oblastiam:

- stany a montované haly vychádzajú z tradície firmy, jej bohatej skúsenosti s týmto produktom a veľmi dobrého postavenia na trhu.

Výroba stany haly 1 Výroba stany haly 2 Výroba stany haly 3 Výroba stany haly 4 Výroba stany haly 5 Výroba stany haly 6

- textilné stavby a membránová architektúra je našou vlajkovou loďou modernosti technológii, materiálov a predovšetkým vysokou estetickou hodnotou realizácií.

Výroba textil 1 Výroba textil 2 Výroba textil 3 Výroba textil 4 Výroba textil 5 Výroba textil 6