Projekty

ZŠ Ostrava membránové zastrešenie v átriu školy

050 051 052 349 352 354

Autodróm Brno

aktualita 1 Aktualita 2 Aktualita 3

Škola Praha

Škola Praha 1 Škola Praha 1 Škola Praha 3 Škola Praha 4 Škola Praha 5 Škola Praha 6

Igloo Krkonoše

Igloo Krkonoše 1 Igloo Krkonoše 2 Igloo Krkonoše 3

Letisko - zázemie

Ondřej Driják, študent VUT v Brne navrhol zaujímavé riešenie zázemia pre cestujúcich na letisku Konzultantom je mu Ing. arch. Jan Mléčka. Ako asi bude jeho práce hodnotená? Vývoj myšlienky od listu rastliny k návrhu.

Letiště zázemí 1 Letiště zázemí 2 Letiště zázemí 3

Mestská tržnica - Severná Morava

oceľová konštrukcia s nánosovanou textíliou vedenou v duralových profiloch

Tržiště 1

Zastrešenie letiska - Čáslav

odvážne riešenie vstupného priestoru membránovým zastrešením v lanovom úchyte k masívnej oceľovej konštrukcii

Čáslav 1 Čáslav 2

Zábavné centrum - Moskva

oceľové stožiare nesúce lanovú konštrukciu s membránovým zastrešením teleso objektu vytvorené z pretlakových vzduchových valcov

Moskva 1 Moskva 2

Úprava vstupného priestoru do záhradníctva - Južné Čechy

priehradová oceľová konštrukcia v kombinácii s lanami nesúce predpätú textilnú membránu

Zahradnictví 1 Zahradnictví 2 Zahradnictví 3

Projekt Atmosféra, pneumatické kino pre MFF - Karlové Vary

dvojplášťová pneumatická konštrukcia kina pre 300 osôb s možnosťou ďalšieho komerčného využitia na športové a spoločenské akcie na základe individuálneho zadania bola vypracovaná architektonická štúdia
autorom je Ing. arch. Pavel Rada

Kino 1 Kino 2 Kino 3