Party stany

v našom výrobnom programe sú tieto štandardy pre party stany so sedlovou strechou
- rozpon čela 5 m, 6 m, 8 m, 9 m,10 m, 12 m, 14 m, 15 m*, 20 m*, 25 m*, 30 m*, 40 m*
- krok 2 m, 3 m , 4m, 5 m.

Pôdorysnú plochu stanu potom tvorí šírka čela x dĺžka (podľa jednotlivých segmentov).
Napr. 8 x 12 m, 10 x 15 m, 12 x 50 m, 14 x 30 m, apod.
* výrobok v kooperácii

Štandardná výška v odkvape stanu je 2,45 m. Podľa priania sa dá upraviť. Výška v hrebeni závisí na rozpone čela stanu – sedlová strecha stúpa pod uhlom 22°, tj. cca o 45 cm sa zvyšuje na jeden meter.

Párty stany 1 Párty stany 2 Párty stany 3 Párty stany 4 Párty stany 5 Párty stany 6 Párty stany 7 Párty stany 8 Párty stany 9 Párty stany 10 Párty stany 11 Párty stany 12