Firma

Úspechom firmy je spokojnosť našich klientov a kvalita výrobkov a služieb, ktoré poskytujeme. Tieto dva atribúty sprevádzajú celú našu činnosť.

Zameriavame sa na tri základné oblasti, ktoré sú úzko prepojené ľuďmi, technológiami, materiálom a technickým vybavením v našich priestoroch.

Textilné stavby a membránová architektúra je našou vlajkovou loďou modernosti technológii, materiálov a predovšetkým vysokou estetickou hodnotou realizácií.
Výroba v obore stany a montované haly vychádza z tradície firmy, jej bohatej skúsenosti s týmto produktom a veľmi dobrého postavenia na trhu.

Pre prenájmy stanov a hál máme k dispozícii bohaté zázemie ako vyhovieť našim klientom.
Ocenením našej práce je certifikát TUV, ktorý preukazuje kvalitu našej výroby.

Budeme veľmi radi, keď si získame Vašu priazeň a staneme sa Vaším partnerom.

firma